فیزیوتراپی و پیشگیری از آسیب

فیزیوتراپی تنها برای درمان بیماران کاربرد ندارد بلکه فیزیوتراپیست ها با علم حرکت خود می توانند با ارزیابی سلامت اسکلتی عضلانی و شناسایی اختلالات ساختاری و سندرم های حرکتی احتمالی در پیشگیری از درد و آسیب نیز نقش به سزایی داشته باشند. بنابراین افراد سالم نیز می توانند برای مطمئن شدن از وضعیت اسکلتی عضلانی خود به فیزیوتراپیست ها مراجعه کنند.

این پیشگیری از آسیب می تواند در زمینه های گوناگونی باشد که شامل موارد زیر می شود که می توانید با کلیک روی هر کدام از موارد توضیحات بیشتری را مشاهده کنید.

ارزیابی اسکلتی عضلانی کودکان

ارزیابی اسکلتی عضلانی بزرگسالان

پیشگیری از آسیب های شغلی

پیشگیری از آسیب های ورزشی