رزومه دکتر صالح ناصری

دکتر صالح ناصری
متولد 1367

تحصیلات:
 • دکتری تخصصی فیزیوتراپی- دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • کارشناسی ارشد فیزیوتراپی- دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • کارشناسی فیزیوتراپی- دانشگاه جندی شاپور، اهواز

تقدیرنامه و گواهی نامه ها:
 • مدرک معتبر بین المللی درای نیدلینگ از David G. Simons Academy، یکی از معتبرترین آکادمی های آموزش درای نیدلینگ- سوئیس
 • دریافت لوح تقدیر به عنوان فیزیوتراپیست نمونه کشوری
 • گواهی شرکت در کارگاه پزشکی ورزشی
 • گواهی شرکت در کارگاه فیزیوتراپی و منیپولیشن در ستون فقرات و لگن
 

مسئولیت ها و تجربیات کاری:

 • مسئول فنی و موسسه فیزیوتراپی صبا، قم (اکنون تعطیل است)
 • فیزیوتراپیست سابق تیم های ملی وزنه برداری و تکواندو
 • فیزیوتراپیست سابق بیمارستان شهید بهشتی، قم
 • مسئول کمیته توانبخشی هیئت پزشکی ورزشی استان قم 
 • فیزیوتراپیست سابق درمانگاه امام حسین، میبد 

سوابق تدریس:
 • مدرس وبینار آشنایی با سندرم خروجی قفسه سینه_ جامعه هدف فیزیوتراپیست های کشور_ انجمن فیزیوتراپی ایران
 • مدرس دو دوره کارگاه حضوری پیشگیری از آسیب های ورزشی_ جامعه هدف مربیان ورزشی استان قم 
 • مدرس کارگاه حضوری آشنایی با کینزیوتیپینگ_ جامعه هدف مربیان و ورزشکاران_ استان البرز 
 • مدرس آشنایی با ابزار سونوگرافی در کاربردهای تحقیقاتی و بالینی فیزیوتراپی

 • مقالات

  Plantar flexor muscles asymmetry and their lower strength is maybe related to development of low back pain during prolonged standing

  مدرک درای نیدلینگ

  مدرک معتبر بین المللی درای نیدلینگ

  مدرک معتبر بین المللی درای نیدلینگ از David G. Simons Academy، یکی از معتبرترین آکادمی های آموزش درای نیدلینگ- سوئیس

  مدرک فیزیوتراپیست برتر سال کشوری

  دریافت لوح تقدیر به عنوان فیزیوتراپیست نمونه کشوری