نوبت دهی

درصددیم خدمات فیزیوتراپی در منزل یا محیط درمانی را با هدف درمان واقعی و ماندگار اختلالات اسکلتی عضلانی در قم و یا تهران ارائه دهیم که بدین منظور می‌توانید از طریق راه‌های ارتباطی مشخص شده با ما ارتباط برقرار کنید. 

همچنین به منظور پیشگیری از آسیب، ارزیابی کامل سیستم اسکلتی عضلانی انجام می شود که این ارزیابی در ورزشکاران و کودکان نیز اهمیت زیادی دارد. ارزیابی از طریق بررسی های پوسچر و وضعیت های استاتیک و داینامیک در مچ و کف پاها، راستای زانوها و لگن، قوس های ستون فقرات، گردن و شانه انجام خواهد شد.

از آنجایی که متاسفانه گاهی فیزیوتراپی توسط افراد فاقد صلاحت همچون منشی ها و دستیاران فیزیوتراپی ارائه می‌شود که بدیهی است این امر غیرقانونی و خطرناک است، لذا ضرورت دارد حتما کارت نظام پزشکی رویت شود. همچنین می توانید از طریق سایت نظام پزشکی هویت پزشک یا درمانگر خود را بررسی کنید.