تریگر پوینت و درای نیدلینگ در فیزیوتراپی

تریگر پوینت (نقاط ماشه ای) یک نقطه خیلی حساس در یک ناحیه سفت عضله اسکلتی است که با فشار، کشش و انقباض دردناک است و درد آن معمولا به ناحیه ای دورتر از آن نقطه حساس کشیده می شود.درد عضلانی اغلب دردی عمقی، منتشر شونده، سوزشی، سفت و فشاری است.

تریگر پوینت اساس درد سندرم های مایوفاشیال (عضلانی) است و ممکن است بصورت اولیه و در غیاب هر گونه بیماری زمینه ای یا آسیب بافتی رخ دهد و یا با سایر دردها حتی دردهای احشایی همراه شود.

درد تریگر پوینت اغلب ارجاعی است به این معنی که مثلا درد تریگر پوینت یک عضله در شانه ممکن است در آرنج نیز حس شود و خود فرد یا حتی پزشک را به اشتباه بیندازد و تصور کنند مشکلی در آرنج وجود دارد.

تریگر پوینت و درای نیدلینگ در فیزیوتراپی

خیلی اوقات که درد تریگر پوینت با سایر دردهای اسکلتی عضلانی یا دردهای داخلی همراه می شود، می توان با برطرف کردن این درد علائم بیمار را کاهش داد. مثلا بعضی از انواع سردرد، دردهای دوران پریود، دردهای عصب سیاتیک و دردهای لگن را می توان با برطرف کردن دردهای تریگر پوینت عضلات مربوطه کاهش داد.

تریگر پوینت و درای نیدلینگ در فیزیوتراپی

تریگر پوینت، دردی گمراه کننده

متاسفانه به دلیل ماهیت درد تریگر پوینت که شامل درد و علائمی عمقی و مبهم و منتشر شونده است، گاهی به اشتباه منشا درد اشتباه تشخیص داده می شود و ممکن است حتی منجر به جراحی اشتباه شود. مثلا درد تریگرپوینت عضلات سینه ای می تواند با درد قلبی اشتباه شود.

نقش درای نیدلینگ در یرطرف کردن درد تریگر پوینت

متاسفانه به دلیل ماهیت درد تریگر پوینت که شامل درد و علائمی عمقی و مبهم و منتشر شونده است، گاهی به اشتباه منشا درد اشتباه تشخیص داده می شود و ممکن است حتی منجر به جراحی اشتباه شود. مثلا درد تریگرپوینت عضلات سینه ای می تواند با درد قلبی اشتباه شود.

منبع:

Travell & Simons’ myofascial pain and dysfunction: the trigger point manual, Third edition, Travell, Simons & Simons’ Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual: 9780781755603: Medicine & Health Science Books @ Amazon.com

نویسنده: