پاکسازی راه های هوایی از طریق پوسچرال دریناژ

نقش موکوس

موکوس که نقش مهمی در حفاظت از ریه ها برعهده دارد بصورت طبیعی توسط سلول های secretory تولید می شود و سلولهای Ciliated epithelial از طریق یک حرکت موجی هماهنگ آن را به حنجره و نای حرکت می دهد که به آن مکانسیم mucociliary escalator گفته می شود و سپس در آنجا این ترشحات یا بلعیده می شود یا بصورت خلط خارج می شود.

اهمیت سرفه

در این مسیر یکی از مهمترین رفلکس های محافظتی سرفه هست. سرفه که خود ۴ مرحله دارد، راههای هوایی بزرگ را از موکوس های بزرگ و مواد خارجی پاک می کند.

هرگونه اختلال در باز بودن مسیر هوایی، فانکشن mucociliary، قدرت عضلات دمی و بازدمی، ضخامت ترشحات و میزان سرفه ی موثر می تواند پاکسازی راههای هوایی را دچار اشکال کند.

ماندگاری ترشحات می تواند به انسداد راههای هوایی منجر شود و یا اگر با مواد خارجی همراه شود ایجاد عفونت کند.

عوامل مختل کننده پاکسازی راه هایی هوایی

بعضی دیگر از عوامل مختل کننده پاکسازی راههای هوایی عبارتند از:

۱- لوله تراشه ( endotracheal tube ) در نای که می تواند ترشحات را افزایش دهد و مکانیسم بالابرنده ی موکوس را هم بلاک کند.

۲- درصد بالای Fio2 (درصد اکسیژن از طریق ونتیلاتور) می تواند عملکرد مژک ها را مختل و ایجاد تجمع ترشحات کند.

۳- همچنین داروهای بی حسی، مسکن های مخدر (nacrotic) می تواند عملکرد انتقال ترشحات را مختل کنند.

پوسچرال دریناژ برای تخلیه ترشحات ریه

به عنوان یک نکته مهم لطفا به وضعیت تخلیه قسمت سگمان خلفی ریه چپ دقت فرمایید.

تخلیه آب ریه

منبع:

کتاب EGAN’S FUNDAMENTALS OF RESPIRATORY CARE, TWELFTH EDITION

نویسنده: