گزارش درمان برخی بیماران خاص

در این صفحه گزارشی از روند تشخیص و درمان برخی بیماران فیزیوتراپی خاص مراجعه کننده به ما را با هدف به اشتراک گذاری تجارب درمانی مشاهده می کنید که می توانید با کلیک بر روی هر مورد توضیح مفصل آن را ملاحظه کنید.

بیماری مبتلا به گیلن باره و آسیب نخاعی
بیماری مبتلا به سکته مغزی و اختلال بلع