به کارگیری سونوگرافی اسکلتی عضلانی در فیزیوتراپی

سونوگرافی یک ابزار بی خطر و معتبر است. تاکنون از سونوگرافی برای تحقیقات در حیطه ی علم فیزیوتراپی مکررا استفاده شده است ولی استفاده از سونوگرافی ماسکولواسکلتال (MSK) بصورت بالینی در فیزیوتراپی اخیرا در دنیا مورد توجه قرار گرفته است و توصیه هایی به ورود این ابزار در بالین فیزیوتراپی وجود دارد (1,2).

سونوگرافی اسکلتی عضلانی اعتبار نسبتا زیادی دارد و حتی می تواند در بسیاری از موارد جایگزین ام ار ای شده و بعضا نسبت به آن ارجحیت نیز داشته باشد.

ابزار سونوگرافی می تواند در بررسی های مورفولوژی و کیفیت عضلات و بافت نرم و حتی عملکرد عضلانی از ارزیابی های اولیه و پیگیری روند درمان تا ارزیابی خروجی درمان به فیزیوتراپیست ها در بالین کمک کند و در کمی تر کردن و افزایش دقت ارزیابی های فیزیوتراپی جایگاهی مهم داشته باشد. همچنین این ابزار می تواند در یافتن تریگر پوینت ها و هدایت نیدل در درای نیدلینگ عضلات بخصوص عضلات عمقی دقت را به نحو چشمگیری افزایش دهد و می تواند در فیدبک به بیماران نیز موثر باشد.

منستمینت

بنابراین از مزایای سونوگرافی در فیزیوتراپی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- ارزیابی بسیاری از آسیب های عضلانی، تاندون ها، فاشیا و حتی استخوان و مفاصل

2- بررسی میزان بهبود آسیب های اسکلتی عضلانی در طول جلسات درمان

3- ارزیابی کیفی و کمی عضلات بصورت استاتیک و داینامیک به منظور بررسی های موتور کنترلی و همچین فیدبک دادن جهت انقباض صحیح عضلانی و بررسی میزان تغییرات عضلانی در طول تمرین درمانی

4- یافتن تریگر پوینت ها و درای نیدلینگ با گاید سونو به منظور وارد کردن سوزن های طب سوزنی با دقت زیاد به عضلات هدف و تریگرپوینت ها

منابع:

  1. Imaging with ultrasound in physical therapy: What is the PT’s scope of practice? A competency-based educational model and training recommendations | British Journal of Sports Medicine (bmj.com)
  2. Opportunities for PTs to Advance Proficiency in MSK Ultrasound | APTA

نویسنده: